“Over 12 jaar alle stroom uit zonnepanelen”

Waar in 2013 nog slechts één procent van onze stroom uit zonnepanelen werd gewonnen, verwachten sommige deskundigen dat dit binnen 15 jaar wel eens 100 procent kan zijn. Vincent Dekker, journalist bij Trouw, denkt er het zijn van en verwacht dat het niet zo’n vaart zal lopen. Echter ondenkbaar is het ook niet.

Zonne-energie groeit als kroos

In het blog van Dekker vergelijkt hij de groei van het aantal zonnepanelen met eendenkroos in het water. Sinds Duitsland 15 jaar geleden zonne-energie omarmde zijn de kosten van de aanschaf van zonnepanelen drastisch gekelderd. Elk jaar verdubbelde de hoeveelheid stroom die wereldwijd met zonnepanelen werd opgewekt.

Die verdubbeling expandeert flink als de trend van verdubbelen zo blijft doorgaan. Met dit tempo lijkt het dus mogelijk om vanaf 2020 wereldwijd alle stroom uit zonnepanelen te halen.

Vraag vs. aanbod

Vincent Dekker denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen, omdat er bij de vraag ook genoeg productiecapaciteit moet zijn. De verdubbeling zal er in vraag zijn, maar niet in productiecapaciteit. De investering voor producenten is te riskant, omdat je die in 15 jaar wil terugverdienen. Met de expansiedrift zoals die zich nu voordoet zal dit dus niet kunnen.

Wanneer 100 procent zonne-energie?

Theoretisch is 12 jaar een mooi streven, maar de vraag is ook afhankelijk van de bevolkingsgroei en de fossiele brandstoffen die plaats maken in elektrische auto’s. Tegenover die groeiende stroombehoefte zullen we op den duur zo’n 50 procent van onze energie uit zonnepanelen halen. De overige 50 procent worden voorzien door toepassingen met windmolens, stuwmeren en andere duurzame bronnen.

Posted in:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × twee =